̳-븢
³
ϳ
















(Ordo Missae)
˳



RSS-






-


| | | ó | | | ̲
Belarusian English Polish Russian German
   E-mail

| |

Nuntiatura Apostolica
Nuntiatura
Apostolica

RSS-

 


²íñòûòóòû êàíñýêðàâàíàãà æûööÿ

 
:
Last modified: Monday, 02-Jan-2006 16:34:12 EET


Catholic.By .





Catholic.By

!





I


 
  © 2003-2007 Conference of Catholic Bishops in Belarus © Design - Pro Christo