ARCHIVE
Home page >>>
Wiadomości
Zapowiedzi
Biskupi
Archidiecezja Mińsko-Mohylewska
Diecezja Witebska
Diecezja Pińska
Diecezja Grodzieńska
Konferencja Biskupów
Nuncjatura
Szkoły
Zakony
Prasa
Wydawnictwa
Chrześcijaństwo na Białorusi
Święci i błogosławieni
Bazyliki mniejsze
Linki
Statystyka
Mapa strony
Kontakt
Wiadomości | Diecezje | Instytucje | Massmedia | Historia | Informator
Belarusian English Polish Russian German
Główna strona Mapa strony Wersja do druku E-mail

Nuntiatura Apostolica
Nuntiatura
Apostolica

 


Bazyliki mniejsze

Stolica Apostolska nadała godność Bazyliki Mniejszej trzem świątyniom na Białorusi -

katedra w Grodnie
katedra w Pińsku
sanktuarium w Budsławiu.

“Bazyliką” w Rzymie nazywano pewien gatunek budynków świeckich. Były podzielone na równoległe nawy. Przestrzeń budynku tworzyła swojego rodzaju “forum” - miejsce procesów sądowych, miejsce publiczne lub rynek pod dachem. Tam mieściły się instytucje społeczne i państwowe, odbywały się różnego rodzaju spotkania. Po ogłoszeniu w 313 r. przez cesarza Konstantyna Wielkiego (280-377) wolności religijnej chrześcijanie zaczęli wykorzystywać te budynki dla potrzeb kultu, a także budowali własne świątynie, które swym wyglądem przypominały rzymskie zabudowania świeckie. Te świątynie miały prostokątną wydłużoną formę z dwiema nawami. Nawa środkowa była wyższa i zazwyczaj szersza od pozostałych.

Oświetlały je okna, znajdujące się pod dachem naw bocznych. W takim stylu w Rzymie zostały zbudowane świątynie św. Piotra, Matki Boskiej Większej (Sancta Maria Maggiore), św. Pawła za Murami, jak również kościół Narodzenia w Betlejem. Z czasem, aby podkreślić ich szczególne znaczenie, najważniejsze świątynie zaczęto nazywać bazylikami. Tytuł bazyliki świątynia otrzymywała za odpowiednią trwałą tradycję lub na podstawie dokumentu Stolicy Apostolskiej. Także i teraz tytuł bazyliki nadaje papież, nawet gdy architektura świątyni nie przypomina rzymskiej bazyliki. Istnieją Bazyliki Większe i Mniejsze.

Określenie Bazyliki Mniejszej pojawiło się mniej więcej przed 100 laty. Jest bezpośrednio związane z tytułem “Większa Bazylika”, który od XVII w. nadaje się tylko bazylikom patriarchalnym. Posiadają go rzymskie świątynie św. Jana Chrzciciela na Lateranie, Matki Bożej Większej, św. Piotra na Watykanie, św. Pawła za Murami, św. Wawrzyńca i dwie świątynie w Asyżu - św. Franciszka i NMP Anielskiej. Bazyliki te są podporządkowane bezpośrednio papieżowi, dlatego w każdej z nich znajduje się tron i ołtarz papieski, na którym celebrans, upoważniony przez papieża może sprawować liturgię. Po II Soborze Watykańskim Stolica Apostolska wydala dwa dokumenty, poświęcone Bazylikom: Papieża Pawła VI “De altaris Pontificii usu in Patriarchalibus Basilicis Romanis” i Dekret o Bazylikach Mniejszych Kongregacji obrzędów “De titulo Basilicae Minoris”. Mianowicie ostatni dekret określił warunki nadawania tytułu a także obowiązki i przywileje Bazyliki Mniejszej.

Istnieją następujące wymagania, aby świątynia otrzymała tytuł Bazyliki Mniejszej:

 • świątynia powinna być konsekrowana; wyróżniać się wielkością, pięknem i odpowiadać normom liturgicznym (np. posiadać ołtarz wolno stojący, przy którym można celebrować zwróconym do wiernych, odpowiednio umieszczone tabernakulum, chrzcielnicę, ambonę i fotel dla celebransa, jak również odpowiadające normom teologicznym obrazy itd.);
 • liturgię powinno się tu sprawować pięknie, ze świadomym i jak najbardziej pełnym udziałem wiernych, z udziałem ministrantów, chóru i osoby, która kieruje udziałem wiernych w liturgii i podtrzymuje ten udział;
 • świątynia powinna posiadać odpowiednią liczbę kapłanów, w tym wyznaczone stałe dyżury spowiedników.
 • w życiu diecezji świątynia powinna odgrywać szczególną rolę, np. przez posiadanie relikwii świętych, słynącego łaskami obrazu lub przez wydarzenie historyczne, mające szczególne znaczenie dla diecezji;
 • świątynia powinna wpływać na aktywizowanie religijnego i duszpasterskiego życia diecezji.

Bazylika Mniejsza posiada też obowiązki:

 • na terytorium parafialnym Bazyliki trzeba opiekować się religijnym wychowaniem wiernych za pomocą nie tylko częstych nauk, kazań, ale i kursów edukacyjnych, spotkań formacyjnych itd.;
 • udostępniać i rozszerzać znajomość dokumentów papieskich, naświetlając myśl i nauczanie Ojca Świętego;
 • uroczyście obchodzić święto katedry św. Piotra 22 lutego, uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła 29 czerwca oraz rocznicę wyboru papieża;
 • czasami, np. podczas jakiegoś święta, Msze św. koniecznie trzeba sprawować w języku łacińskim;
 • umieścić na frontonie Bazyliki symbole papieskie lub Stolicy Apostolskiej.

Bazyliki Mniejsze posiadają też przywileje:

 • wierni (na zwykłych warunkach) mogą uzyskać odpust zupełny za odwiedzenie Bazyliki w następujących dniach: w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła, podczas uroczystości tytułu kościoła, w dniu Matki Boskiej Anielskiej (2 sierpnia), w innych wyznaczonych dniach roku;
 • wierni mogą odmawiać “Wierzę” podczas Mszy dla pielgrzymów lub w czasie zebrania grupy;
 • można wykorzystywać symbole papieskie (skrzyżowane klucze i tiara) na chorągwiach dla procesji, szatach liturgicznych i pieczęci Bazyliki;
 • rektor Bazyliki może wkładać na sutannę i płaszcz (racana, łac.) z czarnego jedwabiu z obszytymi krawędziami i z guzikami rubinowego koloru.

 
Last modified: Monday, 28-Nov-2005 17:01:20 EET

Przy wykorzystywaniu informacji zamieszczonych na stronie, prosimy o obowiązkowe podawanie źródła: www.catholic.by.
Ęŕňŕëłöęŕ˙ đýęëŕěŕ

Ostatnio dodane na stronę Catholic.By

Pomoc na działalność Kościoła w Internecie!

Prenumerata


 
  © 2003-2007 Konferencja Biskupów Katolickich na Białorusi © Design - Pro Christo